בזק לכבוד פרנקל ראשית

Dernière mise à jour 03.12.2021 13:55:12, Créateur/Dernière mise à jour: arkadi riabukin (isr licence 4)

Sélection de paramètres Afficher les détails du tournoi, Lien du tournoi dans l'annuaire de tournois
ListesRang initial par Elo, Liste alphabétique des joueurs, Statistiques par fédération, parties, titres, Date et heure des rondes
Classement final après 9 rondes, Grille américaine finale après la ronde 9, Grille américaine selon rang initial
AppariementsRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9/9 , non apparié
Excel et imprimerImprimer la liste, Exporter vers Excel (.xlsx), Exporter en fichier PDF

Rang initial par Elo

NomID FIDEFEDElo
1GMסמירין איליהISR2640
2GMפוסטני יבגניISR2564
3GMשטיינברג ניצןISR2564
4GMמיכלבסקי ויקטורISR2553
5IMארנברג אריאלISR2551
6GMכספי ישראלISR2529
7IMפרחוב יאירISR2510
8IMבר רומןISR2498
9GMקוגן ארטורISR2490
10IMגלבורד יאןISR2453
11GMצולר דןISR2447
12GMגרינפלד יהודהISR2439
13בן-ארי ינאיISR2431
14IMויינברג נימרודISR2428
15IMאפרוימסקי מרסלISR2427
16IMרוזן איתןISR2423
17IMוידסלבר אלברטISR2385
18GMביחובסקי אביגדורISR2378
19סוקולובסקי יהליISR2376
20איליאגוייב ניסיםISR2357
21מוסיוק ליאורISR2350
22לוין גיאISR2342
23IMבן ארצי עידוISR2340
24קופריאנוב אנטוליISR2303
25רחמילביץ' אנטוןISR2300
26IMריבשטיין נתנאלISR2279
27לאיקינד קורלISR1588
28פוליאקוב אלכסISR2260
29פרידלנד משהISR2247
30סלובודיאנסקי סטיבןISR2243
31לוי נתנאלISR2239
32סבויסקי דניאלISR2239
33צ'רנומורדיק פבלISR2230
34ברק גילISR2221
35גרוסמן מיכאלISR2204
36סטוליארסקי יגורISR2182
37לבדינסקי אדוארדISR2161
38בארייב אנטוןISR2160
39צ'אצ'אשוילי זוריISR2129
40איליאגוייב דניאלISR2128
41קטקוב מישלISR2121
42צ'ובניק מרקISR2109
43בונדר אלכסנדרISR2102
44ארואטה בניISR2093
45פדרובסקי עדיISR2089
46רפרון נדיהISR2063
47סוקולינסקי יעקובISR2047
48ריבשטיין אוראלISR2046
49ניימן מקסISR2045
50מלאכי אברהםISR2022
51קרמר אליISR2020
52שפירו בניISR2014
53סולובן ויטליISR1986
54שבצ'נקו לבISR1970
55סמוליאר קליםISR1958
56שיינקמן לידןISR1957
57פאוסט רועיISR1950
58יושפה יונתןISR1947
59סגל יוסיISR1925
60שפרן גריגוריISR1883
61קופרמן בוריסISR1876
62ויינר נתןISR1869
63פדרובסקי ורדי שלומיתISR1868
64מיכלבסקי בניימיןISR1856
65אלקין מיכאלISR1832
66כהן דניאלISR1817
67קליינרמן יגאלISR1802
68בייטנר יונתןISR1800
69שיינפלד מיכאלISR1769
70קלייטמן אלכסנדרISR1764
71חן אורוןISR1753
72רויטמן יואלISR1704
73עלוש גבריאלISR1700
74גלייזר ליאורISR1678
75זילברוב לאונידISR1676
76קרדשוב ולדימירISR1676
77אדמצ'וק ולדISR1662
78זינגרוב דניאלISR1662
79פרחוב קורןISR1661
80סליקטר אוריISR1637
81דסיאטניקוב איליהISR1561
82שוורצבורד רבקהISR1561
83פאוסט יפתחISR1550