Sélection du tournoi

Trier selon

Sélectionner une fédération: Vietnam (VIE)

Flag VIE
TournoiDernière mise à jour
1Đường đến đỉnh vinh quang lần 21 Danh sách tổng hợp 10 Heures 47 Min.
2Giải vô địch Cờ vua cúp các Câu lạc bộ quốc gia năm 2022 Cờ nhanh 10 Heures 51 Min.
3Giải vô địch Cờ vua cúp các Câu lạc bộ quốc gia năm 2022 Cờ chớp 10 Heures 52 Min.
4Giải vô địch Cờ vua cúp các Câu lạc bộ quốc gia năm 2022 Cờ chớp - Tiêu chuẩn Nam U09 10 Heures 54 Min.
5Giải vô địch Cờ vua cúp các Câu lạc bộ quốc gia năm 2022 Cờ nhanh - Tiêu chuẩn Nam U09 10 Heures 55 Min.
6Giải vô địch Cờ vua cúp các Câu lạc bộ quốc gia năm 2022 Cờ chớp - Truyền thống Nam - Nữ Vô địch 11 Heures 2 Min.
7Giải vô địch Cờ vua cúp các Câu lạc bộ quốc gia năm 2022 Cờ chớp - Truyền thống Nam U17 11 Heures 4 Min.
8Giải vô địch Cờ vua cúp các Câu lạc bộ quốc gia năm 2022 Cờ chớp - Truyền thống Nam U07 11 Heures 7 Min.
9Giải vô địch Cờ vua cúp các Câu lạc bộ quốc gia năm 2022 Cờ chớp - Tiêu chuẩn Nam Vô địch 11 Heures 8 Min.
10Giải vô địch Cờ vua cúp các Câu lạc bộ quốc gia năm 2022 Cờ chớp - Tiêu chuẩn Nam U11 11 Heures 10 Min.
11Giải vô địch Cờ vua cúp các Câu lạc bộ quốc gia năm 2022 Cờ chớp - Tiêu chuẩn Nam U07 11 Heures 12 Min.
12Giải vô địch Cờ vua cúp các Câu lạc bộ quốc gia năm 2022 Cờ chớp - Truyền thống Nữ U15 11 Heures 15 Min.
13Giải vô địch Cờ vua cúp các Câu lạc bộ quốc gia năm 2022 Cờ chớp - Tiêu chuẩn Nữ Vô địch 11 Heures 17 Min.
14Giải vô địch Cờ vua cúp các Câu lạc bộ quốc gia năm 2022 Cờ chớp - Tiêu chuẩn Nữ U17 11 Heures 19 Min.
15Giải vô địch Cờ vua cúp các Câu lạc bộ quốc gia năm 2022 Cờ nhanh - Truyền thống Nam Vô địch 11 Heures 23 Min.
16Giải vô địch Cờ vua cúp các Câu lạc bộ quốc gia năm 2022 Cờ nhanh - Truyền thống Nam U17 11 Heures 25 Min.
17Giải vô địch Cờ vua cúp các Câu lạc bộ quốc gia năm 2022 Cờ nhanh - Truyền thống Nam U07 11 Heures 27 Min.
18Giải vô địch Cờ vua cúp các Câu lạc bộ quốc gia năm 2022 Cờ nhanh - Tiêu chuẩn Nam U11 11 Heures 29 Min.
19Giải vô địch Cờ vua cúp các Câu lạc bộ quốc gia năm 2022 Cờ nhanh - Tiêu chuẩn Nam U07 11 Heures 32 Min.
20Giải vô địch Cờ vua cúp các Câu lạc bộ quốc gia năm 2022 Cờ nhanh - Truyền thống Nữ U15 11 Heures 34 Min.
21Giải vô địch Cờ vua cúp các Câu lạc bộ quốc gia năm 2022 Cờ nhanh - Tiêu chuẩn Nữ Vô địch 11 Heures 37 Min.
22Giải vô địch Cờ vua cúp các Câu lạc bộ quốc gia năm 2022 Cờ nhanh - Tiêu chuẩn Nam Vô địch 11 Heures 38 Min.
23Giải vô địch Cờ vua cúp các Câu lạc bộ quốc gia năm 2022 Cờ nhanh - Tiêu chuẩn Nữ U17 12 Heures 18 Min.
24Giải Cờ vua Hải Dương mở rộng tranh Cúp ngói màu Katoco lần thứ II năm 2022 12 Heures 30 Min.
25danh sách tạm thời GIẢI CỜ VUA PHONG TRÀO VIETCHESS VĂN QUÁN LẦN THỨ XX 13 Heures 18 Min.
26Giải Cờ Vua Quân Đội Tháng 12 - 2022 Danh Sách Tạm Thời 19 Heures 10 Min.
27GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRANH CÚP MC CHESS NĂM 2022 1 Jours 12 Heures
28GIẢI CỜ NHANH “BLAST 4”- OPEN 1 Jours 17 Heures
29GIẢI CỜ NHANH “BLAST 4”- U18 1 Jours 17 Heures
30Giải Cờ vua nhanh quận Gò Vấp mở rộng lần 1 năm 2022 Open 1 Jours 18 Heures
31Giải Cờ vua nhanh quận Gò Vấp mở rộng lần 1 năm 2022 Challengers 1 Jours 18 Heures
32Giải vô địch Cờ vua cúp các Câu lạc bộ quốc gia năm 2022 Cờ nhanh - Tiêu chuẩn Nữ U15 1 Jours 18 Heures
33Giải vô địch Cờ vua cúp các Câu lạc bộ quốc gia năm 2022 Cờ nhanh - Truyền thống Nam U11 1 Jours 18 Heures
34Giải vô địch Cờ vua cúp các Câu lạc bộ quốc gia năm 2022 Cờ nhanh - Truyền thống Nam U09 1 Jours 18 Heures
35Giải vô địch Cờ vua cúp các Câu lạc bộ quốc gia năm 2022 Cờ ASEAN 1 Jours 18 Heures
36Giải vô địch Cờ vua cúp các Câu lạc bộ quốc gia năm 2022 Cờ nhanh - Tiêu chuẩn Nam U13 1 Jours 18 Heures
37Giải vô địch Cờ vua cúp các Câu lạc bộ quốc gia năm 2022 Cờ nhanh - Tiêu chuẩn Nữ U11 1 Jours 18 Heures
38Giải vô địch Cờ vua cúp các Câu lạc bộ quốc gia năm 2022 Cờ nhanh - Truyền thống Nam U13 1 Jours 18 Heures
39GIẢI CỜ NHANH “BLAST 4”- CỜ TƯỚNG 1 Jours 18 Heures
40Giải vô địch Cờ vua cúp các Câu lạc bộ quốc gia năm 2022 Cờ nhanh - Truyền thống Nam U15 1 Jours 18 Heures
41Giải vô địch Cờ vua cúp các Câu lạc bộ quốc gia năm 2022 Cờ nhanh - Truyền thống Nữ U09 1 Jours 18 Heures
42Giải vô địch Cờ vua cúp các Câu lạc bộ quốc gia năm 2022 Cờ nhanh - Tiêu chuẩn Nữ U09 1 Jours 18 Heures
43Giải vô địch Cờ vua cúp các Câu lạc bộ quốc gia năm 2022 Cờ nhanh - Tiêu chuẩn Nữ U13 1 Jours 19 Heures
44Giải vô địch Cờ vua cúp các Câu lạc bộ quốc gia năm 2022 Cờ nhanh - Tiêu chuẩn Nam U17 1 Jours 19 Heures
45Giải vô địch Cờ vua cúp các Câu lạc bộ quốc gia năm 2022 Cờ nhanh - Tiêu chuẩn Nam U15 1 Jours 19 Heures
46Giải vô địch Cờ vua cúp các Câu lạc bộ quốc gia năm 2022 Cờ nhanh - Truyền thống Nữ U11 1 Jours 19 Heures
47Giải vô địch Cờ vua cúp các Câu lạc bộ quốc gia năm 2022 Cờ nhanh - Truyền thống Nữ U13 1 Jours 19 Heures
48Giải vô địch Cờ vua cúp các Câu lạc bộ quốc gia năm 2022 Cờ nhanh - Truyền thống Nữ U07 1 Jours 19 Heures
49Giải vô địch Cờ vua cúp các Câu lạc bộ quốc gia năm 2022 Cờ nhanh - Tiêu chuẩn Nữ U07 1 Jours 20 Heures
50GIẢI CỜ TƯỚNG TUẦN LỄ VĂN HÓA DU LỊCH ẨM THỰC ĐỒNG NAI 1 Jours 23 Heures
Advertisement