Turnauksen valinta

Lajitteluperuste

Valittu liitto: Vietnam (VIE)

Flag VIE
NrTurnausPäivitetty viimeksi
1GIẢI CỜ TƯỚNG MỪNG ĐẢNG - MỪNG XUÂN CANH TÝ 2020 HUYỆN THỐNG NHẤT LỨA TUỔI 51 2 Minuutit
2GIẢI CỜ TƯỚNG MỪNG ĐẢNG - MỪNG XUÂN CANH TÝ 2020 HUYỆN THỐNG NHẤT 2 Minuutit
3giải cờ vua Clb Thần Đồng Đà Nẵng bảng nâng cao lần 2 13 h. 51 min.
4Giải Cờ vua Vietchess Văn Quán tháng 1 năm 2020 14 h. 19 min.
5Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ tiêu chuẩn - U20 Nam 14 h. 58 min.
6Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ tiêu chuẩn - U14 Nam 14 h. 59 min.
7Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ tiêu chuẩn - U12 Nam 15 h.
8Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ tiêu chuẩn - U10 Nam 15 h. 1 min.
9Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ tiêu chuẩn - U8 Nam 15 h. 2 min.
10Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ tiêu chuẩn - U6 Nam 15 h. 3 min.
11Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ tiêu chuẩn - U20 Nữ 15 h. 9 min.
12Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ tiêu chuẩn - U14 Nữ 15 h. 10 min.
13Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ tiêu chuẩn - U12 Nữ 15 h. 11 min.
14Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ tiêu chuẩn - U10 Nữ 15 h. 12 min.
15Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ tiêu chuẩn -U8 Nữ 15 h. 14 min.
16Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ tiêu chuẩn - U6 Nữ 15 h. 16 min.
17Giải cờ vua đường đến vinh quang lần V - số 44 ngõ 25 Bùi Huy Bích CLB Kiện tướng tương lai 1 pv. 11 h.
18GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ LỚP 11, 12 2 pv. 12 h.
19GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 2020 CỜ NHANH - BẢNG NỮ LỚP 11, 12 2 pv. 12 h.
20Giải đấu Online chuyên đề Cấp tiến Trung Binh đối Bình Phong Mã 2 pv. 20 h.
21Giải cờ siêu chớp tổng kết cuối năm Đinh Hợi - ĐTQ3 - KTTL 3 pv. 12 h.
22GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 2020 CỜ NHANH - BẢNG NAM LỚP 4, 5 3 pv. 15 h.
23HKPĐ Thành phố Hà Nội 2020 - Môn Cờ Vua - Cờ nhanh - Nữ U18 - 3 pv. 15 h.
24HKPĐ Thành phố Hà Nội 2020 - Môn Cờ Vua - Cờ nhanh - Nữ U15 - 3 pv. 15 h.
25HKPĐ Thành phố Hà Nội 2020 - Môn Cờ Vua - Cờ nhanh - Nữ U13 - 3 pv. 15 h.
26HKPĐ Thành phố Hà Nội 2020 - Môn Cờ Vua - Cờ nhanh - Nữ U11 - 3 pv. 15 h.
27HKPĐ Thành phố Hà Nội 2020 - Môn Cờ Vua - Cờ nhanh - Nữ U9 - 3 pv. 15 h.
28HKPĐ Thành phố Hà Nội 2020 - Môn Cờ Vua - Cờ nhanh - Nữ U7 - 3 pv. 15 h.
29HKPĐ Thành phố Hà Nội 2020 - Môn Cờ Vua - Cờ nhanh - Nam U18 - 3 pv. 15 h.
30HKPĐ Thành phố Hà Nội 2020 - Môn Cờ Vua - Cờ nhanh - Nam U15 - 3 pv. 15 h.
31HKPĐ Thành phố Hà Nội 2020 - Môn Cờ Vua - Cờ nhanh - Nam U13 - 3 pv. 15 h.
32HKPĐ Thành phố Hà Nội 2020 - Môn Cờ Vua - Cờ nhanh - Nam U11 - 3 pv. 15 h.
33HKPĐ Thành phố Hà Nội 2020 - Môn Cờ Vua - Cờ nhanh - Nam U9 - 3 pv. 15 h.
34HKPĐ Thành phố Hà Nội 2020 - Môn Cờ Vua - Cờ nhanh - Nam U7 - 3 pv. 15 h.
35GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 2020 CỜ NHANH - BẢNG NỮ LỚP 6, 7 3 pv. 15 h.
36GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 2020 CỜ NHANH - BẢNG NAM LỚP 8, 9 3 pv. 15 h.
37GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 2020 CỜ NHANH - BẢNG NAM LỚP 11, 12 3 pv. 15 h.
38GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 2020 CỜ NHANH - BẢNG NỮ LỚP 8, 9 3 pv. 15 h.
39GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 2020 CỜ NHANH - BẢNG NAM LỚP 6, 7 3 pv. 15 h.
40GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 2020 CỜ NHANH - BẢNG NAM LỚP 1,2,3 3 pv. 16 h.
41GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 2020 CỜ NHANH - BẢNG NỮ LỚP 1,2,3 3 pv. 16 h.
42GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 2020 CỜ NHANH - BẢNG NỮ LỚP 4, 5 3 pv. 16 h.
43GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 2020 CỜ NHANH - BẢNG NỮ LỚP 10 3 pv. 16 h.
44GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ LỚP 8, 9 3 pv. 16 h.
45GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 2020 CỜ NHANH - BẢNG NAM LỚP 10 3 pv. 17 h.
46Giải Cờ Vua HKPĐ TP. Đà Nẵng năm học 2019 - 2020 Bảng Nữ lớp 11,12 3 pv. 20 h.
47Giải Cờ Vua HKPĐ TP. Đà Nẵng năm học 2019 - 2020 Bảng Nam lớp 11,12 3 pv. 20 h.
48Giải Cờ Vua HKPĐ TP. Đà Nẵng năm học 2019 - 2020 Bảng Nữ lớp 10 3 pv. 20 h.
49Giải Cờ Vua HKPĐ TP. Đà Nẵng năm học 2019 - 2020 Bảng Nam lớp 10 3 pv. 20 h.
50Giải Cờ Vua HKPĐ TP. Đà Nẵng năm học 2019 - 2020 Bảng Nữ Mầm non 3 pv. 20 h.