Tournament selection

Sort according to

Federation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
No.TournamentLast update
1Giải Vô địch Cờ tướng đồng đội quốc gia năm 2021 Cờ tiêu chuẩn nam 3 Hours 34 Min.
2Giải Vô địch Cờ tướng đồng đội quốc gia năm 2021 Cờ tiêu chuẩn nữ 3 Hours 45 Min.
3Giải Vô địch Cờ tướng đồng đội quốc gia năm 2021 Cờ tiêu chuẩn đôi nam nữ 5 Hours 17 Min.
4Giải Vô địch Cờ tướng đồng đội quốc gia năm 2021 Cờ nhanh đôi nam nữ 21 Hours 35 Min.
5Giải Vô địch Cờ tướng đồng đội quốc gia năm 2021 Cờ chớp đôi nam nữ 23 Hours 30 Min.
6Giải Vô địch Cờ tướng đồng đội quốc gia năm 2021 Cờ chớp nam 1 Days 3 Hours
7Giải Vô địch Cờ tướng đồng đội quốc gia năm 2021 Cờ chớp nữ 1 Days 4 Hours
8Giải Vô địch Cờ tướng đồng đội quốc gia năm 2021 Cờ nhanh nam 1 Days 8 Hours
9Giải Vô địch Cờ tướng đồng đội quốc gia năm 2021 Cờ nhanh nữ 1 Days 17 Hours
10ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG LẦN IX BẢNG NỮ - CỜ CHỚP 3 Days 20 Hours
11ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG LẦN IX BẢNG NỮ - CỜ NHANH 3 Days 20 Hours
12ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG LẦN IX BẢNG NAM - CỜ CHỚP 3 Days 20 Hours
13ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG LẦN IX BẢNG NAM - CỜ NHANH 3 Days 20 Hours
14ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG LẦN IX BẢNG NỮ - CỜ TIÊU CHUẨN 3 Days 21 Hours
15ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG LẦN IX BẢNG NAM - CỜ TIÊU CHUẨN 3 Days 21 Hours
16GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NAM 20 TUỔI 4 Days 20 Hours
17GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NAM 17 TUỔI 4 Days 20 Hours
18GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NAM 15 TUỔI 4 Days 20 Hours
19GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NAM 13 TUỔI 4 Days 20 Hours
20GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NAM 12 TUỔI 4 Days 20 Hours
21GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NAM 11 TUỔI 4 Days 20 Hours
22GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NAM 10 TUỔI 4 Days 20 Hours
23GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NAM 9 TUỔI 7 Days 17 Hours
24GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NAM 8 TUỔI 7 Days 17 Hours
25GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NAM 7 TUỔI 7 Days 17 Hours
26GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NAM 6 TUỔI 7 Days 17 Hours
27HỘI THAO CỜ VUA- BẢNG NAM 7 Days 20 Hours
28Hội thao HMU Bảng Nữ 7 Days 20 Hours
29Giai Vo dich co vua xuat sac quoc gia nam 2021. CO NHANH NU 10 Days 5 Hours
30Giai Vo dich co vua xuat sac quoc gia nam 2021. CO NHANH NAM 10 Days 5 Hours
318x Vs 7x 11 Days 10 Hours
32GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NỮ 20 TUỔI 11 Days 14 Hours
33GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NỮ 17 TUỔI 11 Days 14 Hours
34GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NỮ 15 TUỔI 11 Days 14 Hours
35GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NỮ 13 TUỔI 11 Days 14 Hours
36GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NỮ 12 TUỔI 11 Days 14 Hours
37GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NỮ 11 TUỔI 11 Days 14 Hours
38GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NỮ 10 TUỔI 11 Days 14 Hours
39GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NỮ 9 TUỔI 11 Days 14 Hours
40GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NỮ 8 TUỔI 11 Days 14 Hours
41GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NỮ 7 TUỔI 11 Days 14 Hours
42GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2021 BẢNG NỮ 6 TUỔI 11 Days 15 Hours
43Hội thao Nữ test 12 Days
44giải hội thao 12 Days
45HỘI THAO 12 Days
46Giai Vo dich co vua xuat sac quoc gia nam 2021. CO NHANH 12 Days 4 Hours
47Giai Vo dich Co vua xuat sac quoc gia nam 2021- CO CHOP NU 12 Days 5 Hours
48Giai Vo dich Co vua xuat sac quoc gia nam 2021- CO CHOP NAM 12 Days 5 Hours
49Test 12 Days 16 Hours
50Giải vô địch cờ vua xuất sắc quốc gia năm 2021 Bảng Nam 13 Days 4 Hours
Chess-Tournament-Results-Server © 2006-2021 Heinz Herzog, CMS-Version 28.09.2021 14:51
PixFuture exclusive partner, Legal details/Terms of use