Turnierauswahl

Sortierung nach

Ausgewählte Föderation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Nr.TurnierbezeichnungLast update
1GIẢI ĐẤU TẬP LỚP CỜ VUA 01 NGÀY 24.1.2022 2 Std. 2 Min.
2GIẢI ĐẤU TẬP LỚP 01 NĂM 2022 1 Tage
3GIẢI CỜ TƯỚNG MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN HUYỆN VĨNH CỬU NĂM 2022 1 Tage 2 Std.
4Giải Cờ Tướng Đại hội TDTT Thị xã Ba Đồn lần thứ IX năm 2022 - Nam B 2 Tage 1 Std.
5Giải Cờ Tướng Đại hội TDTT Thị xã Ba Đồn lần thứ IX năm 2022 - Nam A 2 Tage 2 Std.
6ĐẠI HỘI TDTT TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ IX NĂM 2021 MÔN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG CÁ NHÂN CỜ VUA NAM B14 2 Tage 2 Std.
7ĐẠI HỘI TDTT TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ IX NĂM 2021 MÔN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG CÁ NHÂN CỜ VUA NỮ G14 2 Tage 2 Std.
8ĐẠI HỘI TDTT TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ IX NĂM 2021 MÔN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG CÁ NHÂN CỜ TƯỚNG U36 2 Tage 2 Std.
9ĐẠI HỘI TDTT TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ IX NĂM 2021 MÔN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG CÁ NHÂN CỜ VUA NỮ 13 2 Tage 8 Std.
10ĐẠI HỘI TDTT TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ IX NĂM 2021 MÔN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG CÁ NHÂN CỜ VUA NAM B13 2 Tage 8 Std.
11ĐẠI HỘI TDTT TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ IX NĂM 2021 MÔN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG CÁ NHÂN CỜ TƯỚNG DƯỚI 35 2 Tage 8 Std.
12ĐẠI HỘI TDTT TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ IX NĂM 2021 MÔN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG ĐỒNG ĐỘI CỜ TƯỚNG 3 Tage 1 Std.
13ĐẠI HỘI TDTT TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ IX NĂM 2021 MÔN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG ĐỒNG ĐỘI CỜ VUA NỮ 3 Tage 1 Std.
14ĐẠI HỘI TDTT TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ IX NĂM 2021 MÔN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG ĐỒNG ĐỘI CỜ VUA NAM 3 Tage 2 Std.
15GIẢI CỜ TƯỚNG MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022 NAM 3 Tage 7 Std.
16ĐẠI HỘI TDTT TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ IX NĂM 2021 MÔN CỜ VUA, CỜ TƯỚNG 4 Tage 23 Std.
17Giải cờ tướng ĐHTDTT Huyện Hòa Vang Bảng nữ 6 Tage 2 Std.
18giải cờ vua ĐHTDTT Huyện Hòa Vang bảng Nữ 6 Tage 3 Std.
19Giải cờ vua ĐHTDTT Huyện Hòa Vang Bảng Nam 6 Tage 3 Std.
20giải cờ tướng ĐHTDTT Huyện Hòa Vang bảng nam 6 Tage 3 Std.
21Giải Cờ vua trực tuyến Đường đến đỉnh vinh quang lần 7 - Nam-Nữ U07 6 Tage 20 Std.
22Giải Cờ vua trực tuyến Đường đến đỉnh vinh quang lần 7 - Nam-Nữ U08 6 Tage 20 Std.
23Giải Cờ vua trực tuyến Đường đến đỉnh vinh quang lần 7 - Nam-Nữ U09 6 Tage 20 Std.
24Giải Cờ vua trực tuyến Đường đến đỉnh vinh quang lần 7 - Nam U11 6 Tage 20 Std.
25Giải Cờ vua trực tuyến Đường đến đỉnh vinh quang lần 7 - Nữ U11 6 Tage 20 Std.
26Giải Cờ vua trực tuyến Đường đến đỉnh vinh quang lần 7 - Nam-Nữ OPEN 6 Tage 20 Std.
27HKPĐ TRƯỜNG TH VÕ THỊ SAU MÔN CỜ VUA NỮ KHỐI 45 8 Tage 1 Std.
28HKPĐ TRƯỜNG TH VÕ THỊ SAU MÔN CỜ VUA NAM KHỐI 123 8 Tage 1 Std.
29SUNDAY FUNDAY T1-2022 | ELOB | 09.01.2022 | NHÓM 2012 TRỞ LÊN 8 Tage 1 Std.
30Giải Cờ vua trực tuyến Đường đến đỉnh vinh quang lần 7 9 Tage 16 Std.
31GIẢI ONLINE VÔ ĐỊCH CÁ NHÂN CỜ NHANH CLB KỲ PHONG NĂM 2022 - CHẶNG T1 9 Tage 19 Std.
32Cờ Vua Nam 9 Tage 20 Std.
33GIẢI CỜ VUA ĐẠI HỘI TDTT QUẬN HẢI CHÂU NĂM 2022 BẢNG NỮ ĐỘI TUYÊN 10 Tage
34GIẢI CỜ VUA ĐẠI HỘI TDTT QUẬN HẢI CHÂU NĂM 2022 BẢNG NAM ĐỘI TUYÊN 10 Tage
35GIẢI CỜ TƯỚNG ĐẠI HỘI TDTT QUẬN HẢI CHÂU NĂM 2022 BẢNG NAM ĐỘI TUYÊN 10 Tage
36SUNDAY FUNDAY T1-2022 | ELOB | 09.01.2022 | NHÓM 2015-2016 11 Tage 6 Std.
37SUNDAY FUNDAY T1-2022 | ELOB | 09.01.2022 | NHÓM 2013-2014 15 Tage 1 Std.
38hội thao cấp huyện 2021-2022 môn cờ vua 23 Tage 23 Std.
39GIẢI CỜ VUA SINH VIÊN TPHCM MỞ RỘNG TRANH CÚP VĂN LANG LẦN THỨ VI NĂM 2021 BẢNG NAM 29 Tage
40GIẢI CỜ VUA HỌC SINH TIỂU HỌC - ĐẠI HỘI TDTT TP.HẢI DƯƠNG LẦN IX NĂM 2021 - NỮ 4,5 29 Tage 1 Std.
41GIẢI CỜ VUA HỌC SINH TIỂU HỌC - ĐẠI HỘI TDTT TP.HẢI DƯƠNG LẦN IX NĂM 2021 - NAM 4,5 29 Tage 1 Std.
42GIẢI CỜ VUA HỌC SINH TIỂU HỌC - ĐẠI HỘI TDTT TP.HẢI DƯƠNG LẦN IX NĂM 2021 - NỮ 1,2,3 29 Tage 1 Std.
43GIẢI CỜ VUA HỌC SINH TIỂU HỌC - ĐẠI HỘI TDTT TP.HẢI DƯƠNG LẦN IX NĂM 2021 - NAM 1,2,3 29 Tage 1 Std.
44GIẢI CỜ VUA SINH VIÊN TPHCM MỞ RỘNG TRANH CÚP VĂN LANG LẦN THỨ VI NĂM 2021 BẢNG NỮ 29 Tage 2 Std.
45Giải vô địch cờ vua cúp câu lạc bộ quốc gia năm 2021 tranh cúp Agribank Danh sách tổng hợp - Cờ chớp nâng cao 29 Tage 7 Std.
46Giải vô địch cờ vua cúp câu lạc bộ quốc gia năm 2021 tranh cúp Agribank Danh sách tổng hợp - Cờ nhanh nâng cao 29 Tage 7 Std.
47GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG CÁC ĐẤU THỦ MẠNH QUỐC GIA NĂM 2021 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NỮ 29 Tage 18 Std.
48GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG CÁC ĐẤU THỦ MẠNH QUỐC GIA NĂM 2021 CỜ TIÊU CHUẨN - BẢNG NAM 29 Tage 18 Std.
49Giải vô địch cờ vua cúp câu lạc bộ quốc gia năm 2021 tranh cúp Agribank Danh sách tổng hợp - Cờ chớp phong trào 30 Tage 1 Std.
50Giải vô địch cờ vua cúp câu lạc bộ quốc gia năm 2021 tranh cúp Agribank Danh sách tổng hợp - Cờ nhanh phong trào 30 Tage 1 Std.