Turnierauswahl

Sortierung nach

Ausgewählte Föderation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Nr.TurnierbezeichnungLast update
1Ha noi CM chess tournament 2022 1 Std. 50 Min.
2HỘI THAO SINH VIÊN LẠC HỒNG NĂM 2022 MÔN:CỜ VUA NỮ 2 Std. 22 Min.
3GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ XUẤT SẮC QUỐC GIA 2022 2 Std. 40 Min.
4HỘI THAO SINH VIÊN LẠC HỒNG NĂM 2022 MÔN:CỜ VUA NAM 3 Std. 42 Min.
5Giải giao hữu CLB cờ vua cung thiếu nhi Đà Nẵng 4 Std. 15 Min.
6HỘI THAO SINH VIÊN LẠC HỒNG NĂM 2022 MÔN:CỜ TƯỚNG NAM 4 Std. 20 Min.
7Giải Cờ vua Captain Chess Hà Đông tháng 6 năm 2022 15 Std. 15 Min.
8GIẢI CỜ VUA HẺ THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG PHƯỜNG HẢI TÂN - TP.HẢI DƯƠNG NĂM 2022 BẢNG NHI ĐỒNG NAM 15 Std. 34 Min.
9GIẢI CỜ VUA HẺ THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG PHƯỜNG HẢI TÂN - TP.HẢI DƯƠNG NĂM 2022 BẢNG THIẾU NIÊN NỮ 15 Std. 41 Min.
10GIẢI CỜ VUA HẺ THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG PHƯỜNG HẢI TÂN - TP.HẢI DƯƠNG NĂM 2022 BẢNG THIẾU NIÊN NAM 15 Std. 43 Min.
11GIẢI CỜ VUA HẺ THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG PHƯỜNG HẢI TÂN - TP.HẢI DƯƠNG NĂM 2022 BẢNG NHI ĐỒNG NỮ 15 Std. 44 Min.
12Đội tuyển trẻ CVHN - Giải đấu tập số 06 năm 2022 16 Std. 19 Min.
13Giải Cờ Vua 7G0 mở rộng "Newton Chess Championship" NCC - 2022 22 Std. 21 Min.
14HỘI THAO SINH VIÊN LẠC HỒNG NĂM 2022 MÔN: 1 Tage 1 Std.
15Giải đấu tập Captain Chess Hà Đông năm 2022 1 Tage 21 Std.
16Ha noi FM chess tournament 2022 2 Tage 18 Std.
17GIẢI CỜ TƯỚNG HỘI THAO KHỐI CQ TẬP ĐOÀN, VNPT MEDIA VÀ VNPT IT NĂM 2022 - BẢNG B 2 Tage 23 Std.
18Giải cờ TCC tháng 6-2022 4 Tage 17 Std.
19GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ QUỐC GIA NĂM 2022 DANH SÁCH THAM DỰ 4 Tage 17 Std.
20Giải cờ tướng vô địch cá nhân CLB Kỳ Phong năm 2022 - Chặng Tăng Tốc Vô Địch 5 Tage 4 Std.
21Giải cờ tướng vô địch cá nhân CLB Kỳ Phong năm 2022 - Chặng Tăng Tốc U11 5 Tage 4 Std.
22Giải Cờ Vua Quân Đội Tháng 6 - Bảng OPEN 6 Tage 2 Std.
23Giải Cờ Vua Quân Đội Tháng 6 - Bảng U10-11 6 Tage 3 Std.
24Giải Cờ Vua Quân Đội Tháng 6 - Bảng U5-6 6 Tage 3 Std.
25Giải Cờ Vua Quân Đội Tháng 6 - Bảng U9 6 Tage 3 Std.
26Giải Cờ Vua Quân Đội Tháng 6 - Bảng U8 6 Tage 3 Std.
27Giải Cờ Vua Quân Đội Tháng 6 - Bảng U7 6 Tage 4 Std.
28Giải Cờ vua Captain Chess Hà Đông tháng 6 năm 2022 6 Tage 20 Std.
29Giải Cờ Vua Quân Đội Tháng 6 - 2022 Danh Sách Tạm Thời 7 Tage 3 Std.
30GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ QUỐC GIA NĂM 2022 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 15 8 Tage 2 Std.
31GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ QUỐC GIA NĂM 2022 CỜ TRUYỀN THỐNG - NỮ LỨA TUỔI 15 8 Tage 2 Std.
32GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ QUỐC GIA NĂM 2022 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 15 8 Tage 2 Std.
33GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ QUỐC GIA NĂM 2022 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 13 8 Tage 2 Std.
34GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ QUỐC GIA NĂM 2022 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 13 8 Tage 2 Std.
35GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ QUỐC GIA NĂM 2022 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 20 8 Tage 2 Std.
36giải cờ tư lệnh 8 Tage 2 Std.
37GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ QUỐC GIA NĂM 2022 CỜ TRUYỀN THỐNG - NAM LỨA TUỔI 15 8 Tage 2 Std.
38GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ QUỐC GIA NĂM 2022 CỜ TRUYỀN THỐNG - NAM LỨA TUỔI 13 8 Tage 3 Std.
39GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ QUỐC GIA NĂM 2022 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 9 8 Tage 3 Std.
40GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ QUỐC GIA NĂM 2022 CỜ TRUYỀN THỐNG - NAM LỨA TUỔI 10 8 Tage 3 Std.
41GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ QUỐC GIA NĂM 2022 CỜ TRUYỀN THỐNG - NỮ LỨA TUỔI 20 8 Tage 3 Std.
42GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ QUỐC GIA NĂM 2022 CỜ TRUYỀN THỐNG - NAM LỨA TUỔI 8 8 Tage 3 Std.
43GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ QUỐC GIA NĂM 2022 CỜ TRUYỀN THỐNG - NAM LỨA TUỔI 11 8 Tage 4 Std.
44GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ QUỐC GIA NĂM 2022 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 10 8 Tage 4 Std.
45GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ QUỐC GIA NĂM 2022 CỜ TRUYỀN THỐNG - NAM LỨA TUỔI 7 8 Tage 4 Std.
46GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ QUỐC GIA NĂM 2022 CỜ TRUYỀN THỐNG - NAM LỨA TUỔI 9 8 Tage 4 Std.
47GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ QUỐC GIA NĂM 2022 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 6 8 Tage 5 Std.
48GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ QUỐC GIA NĂM 2022 CỜ TRUYỀN THỐNG - NỮ LỨA TUỔI 7 8 Tage 5 Std.
49Urban Station Championship 1 8 Tage 20 Std.
50GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ QUỐC GIA NĂM 2022 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 17 9 Tage 19 Std.